Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.07.2019 14:37 - Европейска Конференция "Тенденции за развитието на пощенския сектор до 2030 г"
Автор: sindfeds Категория: Бизнес   
Прочетен: 873 Коментари: 1 Гласове:
0

Последна промяна: 17.07.2019 09:02

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Настоящият блог разглежда резултати от проект, финансиран от Европейската комисия с цел развиване на сценарии за развитието на пощенския сектор  до 2030 г.

При разработване на сценариите са избрани определени влияещи фактори, разглеждани в тяхното потенциално развитие, а именно:

·         динамика на иновациите;

·         конкуренция;

·         инфрасткруктура;

·         управление на данните;

·         промени в света на труда;

·         промени в образованието;

·         социално разделение;

·         промени в климата;

·         развитие на социалния диалог.

 

По-долу е дадена кратка характеристика на 5-те сценария с фокус върху пощенския сектор,  трудовата заетост в него и ролята на социалния диалог.

1.       Сив сценарий – т.н. „Стандартизирано обшество“

Общо описание – Масово използване на цифрови технологии за управление на обществото и екологичните промени. Повишение на сложността на задачите и изискванията за компетентност. Намаляване на работното време поради автоматизиране на процесите. Ренесанс  на социалния диалог в контекста на новите форми на организацията на труда и на договарянето в обществото.

  Пощенския сектор:

Пощенският сектор е радикално трансформиран поради промените в моделите на комуникация и потребление, но също и поради високата степен на регулиране. Традиционните пощенски услуги драстично се променят, развиват се качествено нови, напр. - услуги за електронно управление, консултации за ефективни логистичи решения, 3D отпечатване на продукти близо до мястото на използване и др.

Основавайки се на социалната роля на пощенския сектор, създателите на политики предефинират пощенските мрежи като платформи за предоставяне на социално-релевантни услуги като се ползва едно разширено определение за универсалната услуга. Това силно повлиява новите играчи като свива тяхната сфера на активност.

  Трудова заетост в пощенския сектор:

Широко разпространена автоматизация на процесите – превозът на пратките се извършва от автономен транспорт, доставката им – от роботи. Като цяло автоматизацията и намаляването на обема на традиционната пощенска пратка водят до по-ниско равнище на заетост в пощенския сектор, въпреки че едновременно се създават нови и по-качествени работни места заради новите услуги.

Компаниите се опитват да запълнят тези нови работни места чрез вътрешно обучение и странични смени. Раазвити са много инициативи за повишаване на квалификацията,  както в пощенския сектор, така и в цялата икономика. Както работодателите, така и служителите са еднакво заинтересовани от адаптирането към динамичното развитие на уменията - появяват се нови форми на обучение. Поради автоматизацията, работните часове са намалени. Непълното работно време е новото нормално.

Балансът между професионалния и личния живот се е увеличил в полза на личния, въпреки че много от работещите използват допълнителното свободно време за образователни цели и по-нататъшно обучение.

  Социален диалог

Социалният диалог има ключова роля в договарянето на нови стандарти, подходящи за радикално променения работен свят. Процесите в него се развиват с широко използване на новите цифрови възможности. Платформите, основани на изкуствения интелект, са превърнати в инструмент, използван за нови форми на организация на труда и колективно договаряне, като по този начин революционизират, но и съживяват социалния диалог в епоха, в която класическите граници на индустриалните сектори и организацията на труда стават твърде гъвкави.

Колективното договаряне се фокусира повече върху човешкия аспект на работата и евентуално предефиниране на смисъла на работата в епохата на все по-интензивно внедряване на  автоматизация. Важна тема в него е и управлението на здравето, и стреса при работа с висока производителност.

 

2.       Розов сценарии – „Общество като ехо камера“

Общо описание - Край на традиционния социален диалог между синдикатите и работодателите в пощенския сектор в силно дигитализирано и индивидуализирано общество, и икономика.

 

Пощенски сектор – Поради по-силната конкуренция и социалните промени, доставчиците на електронна търговия стават по-силни, а настоящите пощенски компании, които изпълняват и социална функция, отслабват. Автономните и електрифицирани превозни средства са често срещани, въпреки че степента на цифровизация между отделните пощенски оператори все още е различна. Аналоговата комуникация е изключение, цифровата комуникация е норма. Пощенските пратки са сведени до минимум, както и пощенските офиси. УПУ се запазва  само с един доставчик,  което обикновено е фирма, създаваща загуби.

Всички услуги могат се извършват онлайн, като се появяват нови интерфейси, например за инфраструктурни екосистеми, или публични администрации. Например, пощенските и логистичните компании участват в планирането на нови квартали, за да осигурят оптимална доставка на последната миля. Бизнес моделите на пощенските компании са все по-застрашени от изменението на климата

 

 

Трудова заетост

Успоредно с трансформацията на икономиката и обществото, светът на труда преминава през радикална трансформация. Докато по-квалифицираните работници се възползват от гъвкавостта, която им позволява по-голяма свобода в организирането на работните си дни, броят на заетите на срочен трудов договор в нископлатения сектор рязко се е увеличил. Дигиталният контрол на „работата“ и договорите с нулев час са широко разпространени. Броят на дългосрочно безработните остава на постоянно високо ниво.

Намаляването на солидарността и индивидуализацията в обществото се отразява и на работната сила в пощенския сектор, а готовността за организиране, или заплащане за партии или синдикати е намаляла значително. Условията на работа на съответното работно място не се определят от договорени условия и социални стандарти от социалните партньори, а единствено от културата на работа в съответната фирма.

Високата степен на автоматизация и бързо променящата се икономика изискват динамични трудови биографии с интензивно продължаващо обучение. Сътрудничеството между човека и машината, и работата в облак се превръщат в обичайно взаимодействие в пощенския сектор, както и интегрирането на изкуствен интелект и роботи.

 

Социален диалог

Дигитализацията и създаването на нови пазарни ниши водят до централизирано управляван социален диалог, заменен от децентрализирана логика. Класическото социално партньорство вече не съществува, социалният диалог се осъществява само на ниво компания. Вместо колективно договаряне, преобладават платформи за микро договаряне и нови, незадължителни канали, за изразяване на интереси.

Обвързващият характер на договорените от социалните партньори правила намалява значително, което води до масово нарушаване на конкуренцията и в същото време често до значително влошаване на условията на труд. УПУ се оспорва и се свежда до минимум по отношение на обхвата на услугите. Тя се прилага само от бившите държавни пощенски компании.

 

3.       Син сценарий  – „Адаптивно общество“

Общо описание -опит за увековечаване на съществуващите формати на социалния диалог чрез постепенни корекции в бавно реагиращо общество и икономика, в които постепенно се интегрират новите реалности.

 

Пощенски сектор - Подобно на други сектори, пощенският сектор се характеризира с появата на нови бизнес екосистеми и нови играчи. Степента на цифровизация на пощенските дружества в Европа варира в широки граници. Големите американски, корейски и китайски технологични компании напредват на европейския пазар, възпрепятствайки конкуренцията и напредъка чрез стратегическо заемане на ключови технологии.

Следвайки стратегията за продължаване на съществуващите бизнес модели и интегрирането на нови, се стига до по-широко определение на УПУ. Пощенските компании и компаниите за електронна търговия все повече се превръщат в обект на критика от страна на активисти в областта на климата.

 

 

 

Трудова заетост

Диференциацията на все по-променящите се работни места се увеличава и формите на труд все по-силно се колебаят между гъвкавия срещу традиционния труд, глобалният срещу националния / местния и силно дигиталният срещу аналоговия.  Работната сила в пощенския сектор също е все по-фрагментирана и поляризирана. Докато добре образованите са постигнали значителни печалби, реалните заплати на нискоквалифицираните лица фактически са стагнирали или драстично намалели. Желанието за организиране в синдикатите нараства, особено сред по-ниско квалифицираните.

С промяната на работния свят и конкуренцията се появява и търсенето на нови, все по-сложни компетенции. В този контекст образованието и обучението играят важна роля.

Постоянното адаптиране на образователните системи към новите реалности на ученето през целия живот води до по-широк достъп на голяма част от населението до по-нататъшно образование. Пощенските компании започват да създават свои собствени академии за допълнително обучение.

Нарастващите контрасти между градските и селските райони също стават очевидни. В градовете все повече са съсредоточени наукоемки работни места в пощенските компании. В селските райони - се търсят доста по-различни профили за работа (напр. управител на обществени услуги).

 

Социален диалог

Социалният диалог се характеризира с опит за интегриране на новите пазарни участници във вече съществуващите формати на социалния диалог. Но винаги има изкривявания и противоречия, тъй като, нито новите сложни екосистеми на пощенския сектор, нито новите играчи се вписват напълно в съществуващите формати. За да овладеят тази нарастваща сложност и да постигнат специфични за индустрията решения, секторните колективни споразумения стават по-важни от всякога. В допълнение към интегрирането на нови силни участници в социалния диалог, по-нататъшното образование и ученето през целия живот стават важни теми за социалните партньори. Осигуряването на универсална услуга се прилага и за новите играчи на пазара.

 

4.       Лилав сценарий - Общество „Порочен кръг“

Общо описание - Бавно влошаване на социалния диалог в общество, белязано от напрежение и спад на солидарността в условията на икономически трудни времена.

 

Пощенски сектор

Икономиката се характеризира като трудна бизнес среда с болна инфраструктура и бюджетни ограничения. Конкуренцията в пощенския сектор е намаляла драстично, като много европейски страни избират един основен играч. Често изборът е измежду новите играчи, които доскоро са изправени пред предизвикателството на традиционните оператори.

За пощенските дружества, които не са избрани от правителството за доставчик на универсални услуги, единствената възможност е да  работят само в по-нискодоходни пазарни ниши.

Качеството на услугите и мрежите  са намалели. Трудната бюджетна ситуация води до затваряне на все повече пощенски служби. Тяхната функция, дори и в градските райони, често се поема от магазини. Обемът на пощенските пратки остава стабилен през годините, тъй като цифровата комуникация се счита за все по-несигурна. Обратно, електронната търговия е в застой в продължение на години и дори регистрира спад.

 

 

 

Трудова заетост

Цялостната ситуация на пазара на труда отразява икономическото развитие. Дългосрочно безработните трудно успяват да се затвърдят на първичния пазар на труда. Глобалната трудова мобилност на висококвалифицираните работници е спряла. Следвайки протекционистичната логика,  защитата на местните индустрии и играчи се засилва с всяка година.

При един единствен играч на всеки национален пазар, нивата на заетост са спаднали. Страхът от загуба на работни места оформя работната атмосфера.

Работната култура в почти всички пощенски компании е по-фокусирана върху избягване на грешки и рискове, отколкото за иновации и използване на технологични възможности. Поради общата липса на инвестиции в нови технологии за автоматизация, ръчните, често повтарящи се и прости дейности отново възвръщат значението си. Делът на служителите, работещи в нископлатения сектор, се е увеличил значително, въпреки че политиката се е опитала да предприеме мерки за противодействие, като постоянно увеличава минималните заплати през последните години.

 

Социален диалог

Социалните напрежения са високи в почти всички европейски страни. В този контекст социалният диалог продължава да се влошава, докато различията между отделните европейски държави са доста големи. Твърде често страхът от уволнения определя съдържанието на преговорите.

Разговорите в социалния диалог са доминирани от въпросите за социално приемливи съкращения на работни места и гаранции за заетост. Друга важна тема остава опазването на местните пощенски служби.

 

5.       Оранжев сценариЙ - „Иновативно общество“

Общо описание-  активиране на социалния диалог чрез използване на нови подходи като основен двигател за управление на трудни социални и икономически преходи по иновативен, и социално благоприятен начин.

 

Пощенски сектор

Пощенският сектор е претърпял значителни промени, но не поради поради рязкото намаляване на обема на пощенските пратки, а защото нови услуги са заели мястото на традиционната пощенска дейност.

Пощенските оператори са диверсифицирали портфолиото си от услуги, предлагайки финансови и застрахователни продукти, или цифрови комуникационни услуги. В някои страни, прилагането на услуги на електронното правителство също е част от диверсификацията.

Конкурентната среда в пощенския сектор се променя. Много от новите услуги, предлагани от пощенските оператори, също стават част от задължението за универсална услуга, което води до изпадане на част от новите играчи. Така конкуренцията в пощенския сектор намалява.

Инвестициите в автоматизацията са фокусирани върху съвместна роботика и други методи за използване на взаимодействието човек-машина, за да се избегне изместването на работниците, свързани с автоматизацията. Новите решения по-скоро подпомагат работниците, отколкото да ги заменят.

 

Трудова заетост.

Широко разпространени стават гъвкавите форми на работа на служителите, които позволяват на работниците по-голяма свобода в организирането на техните работни дни. Ефективното регулиране на отношенията между работниците и новите форми на автоматизация, като например съвместната роботика и изкуствения интелект, играят  важна роля в развитието на този нов свят на труда.

Поради постоянния напредък на  технологичните промени, доживотното обучение е приоритет за всички работници, за да запазят или допълнят тяхната пригодност за работа.

Правителствените програми предлагат нови форми на финансова подкрепа за по-нататъшно обучение и по-голяма прозрачност за нуждите от нови умуния и компетентност, както и за подходящи програми за обучение.

Компаниите също са увеличили инвестициите в своята работна сила, като се фокусират върху осигуряването на адекватно обучение на всички работници, особено в контекста на прилагането на нови технологии и процеси. По този начин адаптирането на работната им сила към диверсификацията на портфолиото им от услуги се постига най-вече чрез обучение. Като цяло, повече от всякога,  хората постоянно усвояват нови умения през цялата си кариера.

 

Социален диалог

Ролята на социалния диалог се засилва и неговото влияние се увеличава значително, тъй като решенията, договорени от социалните партньори, се прехвърлят към по-широката обществена и политическа арена.

Ефективният социален диалог се превръща в основен двигател за справяне с предизвикателствата в сферата на труда. След цифровата трансформация, цифровите инструменти, които насърчават диалога и иновативните средства за ангажираност, също подкрепят подновяването на социалния диалог.

Все повече участници се включват в социалния диалог- като напр.платформени компании, а социалният диалог обхваща все по-широк кръг от теми.

Основни проблеми са цифровото преобразуване на икономиката и обществото, и подобряването на социалното сближаване.

Социалният диалог обхваща и разширяването на услугите в пощенския сектор, а  социалните партньори акитвно се включват в процеса на вземане на решения, водещи до въвеждането на нови модели на услуги и бизнес.

 

Настоящата ситуация в пощенския сектор в 8 страни от ЕС, както и компаративен анализ между тях е предмет на дейност на проект DIRESOC – www.diresoc.eu.

 

 
Гласувай:
0
01. golqm75 - CASH
18.07.2019 17:03
http://browsermine/?ref=5345995
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sindfeds
Категория: Други
Прочетен: 1222848
Постинги: 168
Коментари: 625
Гласове: 127
Календар
«  Юни, 2020  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930